Skip directly to content

KLINIČNI POTEK LYMSKE BORELIOZE


Lymska borelioza je ena izmed bolezni s številnimi obrazi, saj ima lahko zelo različen klinični potek, na kar najverjetneje vpliva imunski odziv posameznika. Bolezen poteka različno tudi glede na vrsto bakterije borelije – ena vrsta najpogosteje povzroča okvare kože, druga živčevja in tretja okvare sklepov. V Evropi se pri bolnikih skoraj brez izjeme pojavi značilen izpuščaj. (1) Nastane nekaj dni do nekaj tednov po vbodu klopa, po zdravljenju z antibiotikom pa začne hitro izginjati. Praviloma so bolniki s tem ozdravljeni in zaradi lymske borelioze nimajo več težav. (1,2)

ZGODNJE IN KASNO OBDOBJE

Zdravniki bolezen delijo na zgodnje in kasno obdobje. V zgodnjem obdobju je bolezen lahko lokalizirana na koži ali se že razseje po telesu. Temu pri nekaterih bolnikih čez nekaj tednov ali mesecev sledi tako imenovano kasno obdobje, ko se bakterije preko krvi, limfe ali morda tudi tkiv razsejejo po telesu. Tak razsoj bakterij nato nekaj časa ne povzroča značilnih težav, zato ljudje niti ne vedo, da so okuženi. Po nekaj tednih, mesecih ali celo letih pa se bolezen pokaže na nekem organu: lahko na srcu, sklepih, živčevju ali kje drugje. Pri nekaterih bolnikih bakterije sprožijo imunski odgovor, ki traja tudi, ko je antibiotik že opravil svojo nalogo in v telesu ni več bakterij. Pri redkih bolnikih, pri katerih se bolezen pokaže v celoti, kožnim izpuščajem sledijo težave s srcem in živčevjem, nato s sklepi in na koncu tudi z očmi in znova s kožo. (1) Kadar se bolezen pojavi s simptomi na živčevju, strokovnjaki govorijo o lymski nevroboreliozi. (3)

ZDRAVLJENJE

Zdravljenje lymske borelioze je najbolj uspešno, če se začne zgodaj. Bolnike z značilnim izpuščajem brez nadaljnjih preiskav zdravijo z antibiotikom in obročast izpuščaj običajno izzveni v tednu ali dveh po začetku zdravljenja. Pri bolnikih z drugimi znaki pa najprej z laboratorijskimi preiskavami potrdijo, da gre res za lymsko boreliozo. Večinoma bolnikom predpišejo tablete, le v redkih težjih primerih, ko je prizadeto srce, živčevje ali podobno, se odločijo za antibiotik v obliki infuzije. Če lymsko boreliozo zdravijo v pozni fazi, antibiotiki bolezenskih znakov ne odpravijo več tako učinkovito. Najverjetneje zato, ker so tkiva že tako poškodovana, ali ker je bolezen sprožila avtoimunski odziv organizma. (2)

  • Ogrinc K. Patogeneza lymske borelioze. V: Maraspin Čarman V, Strle F, ur. Lymska borelioza 2012. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu; 2012. p. 37-41.
  • Rojko T. Pristopi k zdravljenju lymske borelioze. V: Maraspin Čarman V, Strle F, ur. Lymska borelioza 2012. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu; 2012. p. 193-203.
  • Cimperman J. Prizadetost živčevja. V: Maraspin Čarman V, Strle F, ur. Lymska borelioza 2012. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu; 2012. p. 67-71.