Skip directly to content
KLOPI V NOSEČNOSTI

 

Za nosečnice so preventivni ukrepi proti vbodom klopov še pomembnejši kot za ostalo prebivalstvo, saj nosečnica skrbi za varovanje svojega in otrokovega zdravja. Pred okužbami s povzročitelji klopnih bolezni se nosečnica varuje z doslednim upoštevanjem klasičnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje vboda klopa, ne pije surovega mleka in ne je mlečnih izdelkov iz neprekuhanega mleka. A tudi skrbno zaščitno ravnanje nosečnice ni zanesljiva obramba pred okužbo s povzročitelji klopnih bolezni.(2)

LYMSKA BORELIOZA V NOSEČNOSTI

Na splošno velja, da lahko okužbe nosečnice z bakterijskimi povzročitelji klopnih bolezni negativno vplivajo na razvoj ploda, lahko pa povzročijo tudi njegovo smrt. Prvi opisi primerov okvare ploda, katerih matere so prebolele borelijsko okužbo v nosečnosti in jih niso zdravili z antibiotiki, so se v literaturi pojavili že v prvih letih po odkritju lymske borelioze. Pri okužbah z borelijo v prvem trimesečju nosečnosti so opisali razvojne napake srca in velikih žil, prezgodnji porod in mrtvorojenost. Pri okužbah v kasnejši nosečnosti pa so opisali druge težave pri otrocih. Antibiotično zdravljenje lymske borelioze v nosečnosti se je izkazalo kot uspešno v vseh obdobjih bolezni, najbolj učinkovito pa je v zgodnji fazi, ko je bolezen omejena na kožo. Pomembna je pravilna izbira antibiotikov, ki uspešno zdravijo bakterijsko okužbo, a so hkrati kar se da varni za plod. Dolgoletne izkušnje slovenskih infektologov kažejo, da je zdravljenje lymske borelioze s parenteralnim antibiotkom pri nosečnicah varno in učinkovito.   (1)

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS V NOSEČNOSTI

Tudi za preprečevanje okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa (KME) veljajo v času nosečnosti klasični zaščitni ukrepi proti vbodu klopa, saj nosečnice cepimo le po skrbni individualni presoji potencialnega tveganja in koristi. (2,3) Kliničnih raziskav, ki bi ocenile varnost cepiva za uporabo v nosečnosti namreč ni. Prav tako ni dovolj podatkov o cepljenju v času dojenja. Zato se strokovnjaki za cepljenje nosečnic in doječih mamic odločajo po skrbni individualni presoji potencialnih tveganj in koristi. (3)

 

KLOPI V NOSEČNOSTI 

  • Maraspin Čarman V. Lymska borelioza in nosečnost. V: Maraspin Čarman V, Strle F, ur. Lymska borelioza 2012. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu; 2012. p. 111-122.
  • Stupica D. Preprečevanje klopnega meningoencefalitisa in humane granulocitne anaplazmoze – nespecifični ukrepi. V: Lotrič-Furlan S, Maraspin Čarman V, Strle F, ur. Klopni meningoencefalitis in humana granulocitna anaplazmoza 2014. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu; 2014. p 235-237.
  • Strle F. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. V: Lotrič-Furlan S, Maraspin Čarman V, Strle F, ur. Klopni meningoencefalitis in humana granulocitna anaplazmoza 2014. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu; 2014. p. 239-245.
23 January, 2017